Maak kennis met kandidaat: Trien van de Gest

Foto: Kenneth Stamp

Verklaring:

Apollo heeft, zonder mijn medeweten, mijn alter ego Trien van de Gest gevraagd of zij mee wilde doen aan Maestro. Natuurlijk wilde ze dat! Trien doet er namelijk àlles voor om, desnoods d.m.v. ellebogenwerk, in de spotlights te komen. Op welke manier ze in de picture komt te staan en of ze sowieso wel geschikt is voor de taak waarvoor ze wordt gevraagd, dat interesseert haar absoluut niet, zolang de lampen maar op háár gericht worden. Een voorzichtige poging om haar af te laten zien van deelname en te behoeden voor een enorme afgang tijdens dit evenement heb ik moeten staken, want als blikken konden doden….

Bij deze bied ik dus bij voorbaat mijn oprechte verontschuldigingen aan voor een ongetwijfeld tenenkrommend optreden op 6 april en met nadruk verklaar ik hierbij tevens dat ik elke aansprakelijkheid voor materiële of geestelijk geleden schade pertinent van de hand wijs.

Ik wens u veel sterkte…

Hoogachtend,

Anne-Nita Wagemaker-Numeijer