Muziekopleiding bij Apollo

Ontdek de orkesten van Apollo, een actieve vereniging voor muziekbeoefening.

Een muziekvereniging waarbij:

  • Kwaliteit een belangrijke voorwaarde is
  • Samenspel meer betekent dan samen iets spelen
  • Leerlingen een professionele opleiding en begeleiding krijgen
  • De verschillende orkesten belangrijke schakels zijn
  • Nieuwe en eigentijdse muziek een kans krijgt
  • Ook muziek ‘van vroeger’ nog op het programma staat

Maak kennis met deze levenslange muzikale ontdekkingsreis en ontdek de vele mogelijkheden van onze moderne orkesten.

Als springplank in de muziekbeoefening, vanaf de eerste klanken tot het hoogste niveau als amateur-muzikant. Tijdens de basisopleiding komt vaak het meest geschikte instrument naar voren. Deze instrumenten worden door de vereniging aan de leerlingen in bruikleen gegeven, waardoor een tussentijdse wisseling van instrument mogelijk is.

De opleiding is in eigen handen en tegen schappelijke prijzen. En mocht na verloop van tijd de opleiding echt niet lukken, even goede vrienden. Het instrument gaat terug naar de vereniging en een ander krijgt de kans. Er hoeft dus geen duur muziekinstrument in de kast of in de verkoop. Er is weinig geld uitgegeven, alleen contributie en lesgeld aan de vereniging.

Beslist het proberen waard dus!

Contributie en lesgeld

Contributie / lesgeld Per 1 juni 2022 / per maand
Contributie tot 18 jaar € 14,50
Contributie 18 jaar en ouder € 23,00
Lesgeld tot 18 jaar € 30,00
Lesgeld 18 jaar en ouder € 37,50
Lesgeld en contributie tot 18 jaar € 44,00
Lesgeld en contributie 18 jaar en ouder € 60,50