Acties

Oud papier

Wij halen het oud papier eens per 4 weken op in Den Oever, Oosterland en de buitenwijken achter de N99 op het voormalige eiland Wieringen.

Veel inwoners van Den Oever weten inmiddels dat wij eens per 4 weken oud papier ophalen. De ophaaldienst rijdt dan van ’s ochtends 08.45 tot 12.00 uur rond.

De vereniging en oud papier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, want sinds 1963 zijn wij hiermee al actief. In het begin kwamen we met auto’s en aanhangwagens door de straten en brachten we het in grote containers die in Den Oever stonden. De laatste jaren komen we met een papierperswagen langs de deuren en nemen we het oud papier dat langs de weg staat mee. We doen dit altijd met de inzet van onze eigen leden.

Zonder de inkomsten van het oud papier kunnen we als vereniging niet rondkomen. We gebruiken de opbrengsten voor de aanschaf van instrumenten en muziek.

Rabobank Clubkas Campagne

Vanaf 2018 kunnen we jaarlijks meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete verenigingen om te bepalen hoeveel geld elke vereniging krijgt. Op onze site en Facebookpagina houden wij u op de hoogte over wanneer het weer tijd wordt om te stemmen!